Komornik Kłodzko

Komornik sądowy, [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, art.1.

Komornik Kłodzko

Zasięg terytorialny kancelarii

Obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kłodzku pokrywający się z obszarem powiatu kłodzkiego.

Komornik Kłodzko

Kancelaria położona jest w centrum Kłodzka, przy ul. Okrzei 11/2a, na parterze budynku.

O kancelarii

Licytacje

Kontakt

 

UWAGA

 

 

Kancelaria komornika sądowego Andrzeja Suszyckiego zostaje zamknięta dla interesantów do odwołania.

 

 

 

 

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuję, iż mając na uwadze okoliczności związane ze stwierdzonymi przypadkami zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie województwa dolnośląskiego, kancelaria komornicza nr VII w Kłodzku, będzie w ograniczonym zakresie utrzymywać kontakt ze stronami i uczestnikami postępowania. Powyższa decyzja podyktowana jest względami bezpieczeństwa sanitarnego ciążącymi na pracodawcy, albowiem zdrowie ludzkie ma najwyższą wartość.

 

Wszelkich informacji komornik udziela od poniedziału do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu:

74 640 07 43

693 970 503

Adres poczty elektronicznej kancelarii: klodzko.suszycki@komornik.pl

Numer rachunku bankowego komornika na który należy dokonywać wpłat:

Bank BNP Paribas S.A.

33 2030 0045 1110 0000 0196 0560

 

 

 

  

Uwaga !

 

Od dnia 2 sierpnia 2019 r. ulega zmianie numer telefonu Kancelarii.

Nowy numer to: 74 640 07 43