Komornik sądowy, [...] jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, art.1.

Zasięg terytorialny kancelarii

Obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kłodzku pokrywający się z obszarem powiatu kłodzkiego.

Kancelaria położona jest w centrum Kłodzka, przy ul. Okrzei 11/2a, na parterze budynku.

O kancelarii

Licytacje

Kontakt

 

U W A G A !!!

 

ZAŚWIADCZENIA POTRZEBNE DO UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMNETACYJNEGO BĘDĄ WYDAWANE OD 01-08-2020 r. TYLKO I WYŁĄCZNIE NA PISEMNY WNIOSEK OSOBY ZAINTERESOWANEJ

 

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

- DROGĄ ELEKTRONICZNĄ :

klodzko.suszycki@komornik.pl

 

- OSOBIŚCIE W KANCELARII W KAŻDY WTOREK LUB PIĄTEK

 

- NA ADRES KANCELARII KOMORNIKA SĄDOWEGO W KŁODZKU ANDRZEJA SUSZYCKIEGO,57-300 KŁODZKO, UL.OKRZEI 11/3

 

 

 

UWAGA!  

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kłodzku Andrzej Suszycki, informuje iż od dnia 26 maja 2020 r. kancelaria będzie czynna dla petentów we wtorki i piątki w godzinach od 10:00 do 15:00.

 

PETENCI BĘDĄ PRZYJMOWANI PO UPRZEDNIEJ REJESTRACJI TELEFONICZNEJ.

 

STRONY PRZYJMOWANE BĘDĄ POJEDYNCZO Z ZACHOWANIEM REŻIMU SANITARNEGO (MASECZKA I RĘKAWICZKI)

 

 

 

Wszelkich informacji komornik udziela od poniedziału do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu:

74 640 07 43

693 970 503

Adres poczty elektronicznej kancelarii: klodzko.suszycki@komornik.pl

Numer rachunku bankowego komornika na który należy dokonywać wpłat:

Bank BNP Paribas S.A.

33 2030 0045 1110 0000 0196 0560

 

 

 

  

Uwaga !

 

Od dnia 2 sierpnia 2019 r. ulega zmianie numer telefonu Kancelarii.

Nowy numer to: 74 640 07 43